+48 85 661 09 33

AKADEMIA TEATRALNA Im. A. Zelwerowicza W Warszawie

Wydział Sztuki Lalkarskiej W Białymstoku

Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku to jedyna tego typu uczelnia wyższa na Podlasiu. Studia na Wydziale Sztuki Lalkarskiej prowadzone są w systemie studiów jednolitych magisterskich na dwóch kierunkach nauczania: aktorskim i reżyserii teatru lalek.Podczas dziewięciu lub dziesięciu semestrów nauki student przechodzi ostry trening zawodowy. W programie studiów znajdują się liczne przedmioty praktyczne oraz kurs wiedzy teoretycznej. Tok studiów wzbogacony jest o warsztaty, prowadzone przez znanych i cenionych twórców polskich i zagranicznych oraz wyjazdy na festiwale krajowe i zagraniczne. Studenci V roku, po zaliczeniu dwóch spektakli dyplomowych i napisaniu pracy magisterskiej, uzyskują tytuł magistra sztuki.W ciągu 40 lat istnienia uczelnię białostocką opuściło ponad 450 absolwentów, w tym kilkudziesięciu reżyserów teatru lalek. Absolwenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej pracują w niemal wszystkich teatrach lalek, w wielu stanowią większość w zespołach aktorskich.

Przejdź do strony