+48 85 661 09 33

Rekrutacja uzupełniająca 2017/2018 na Uniwersytecie w Białymstoku

Trwa rekrutacja uzupełniająca na kierunki na UwB:
Studia stacjonarne pierwszego stopnia – 16.08.-14.09.2017 r.
•    Fizyka
•    Ochrona środowiska
Studia stacjonarne drugiego stopnia  – 16.08.-18.09.2017 r.    
•    Chemia kryminalistyczna i sądowa
•    Filologia polska
•    Fizyka
•    Informatyka
•    Matematyka
•    Socjologia
Rekrutacja podstawowa na studia niestacjonarne trwa do 21.09.2017 r.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
•    Administracja
•    Bezpieczeństwo narodowe
•    Ekonomia
•    Kryminologia
•    Pedagogika
•    Praca socjalna
Studia niestacjonarne drugiego stopnia
•    Administracja
•    Bezpieczeństwo narodowe
•    Ekonomia
•    Kryminologia
•    Pedagogika
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie    
•    Prawo

Źródło:         http://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/rekrutacja-uzupelniajaca-2017-2018/6b800746