+48 85 661 09 33

BIURA KARIER

Biura karier działają jako jednostki organizacyjne uczelni wyższych stanowiące pomost pomiędzy studentami i absolwentami a rynkiem pracy. Biura Karier białostockich uczelni tj. Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Akademii Medycznej, tworzą Białostocką Sieć Biur Karier, współpracującą ze sobą na lokalnym rynku pracy. Uczelnie należą również do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Do podstawowych form działalności BK należy: pośrednictwo pracy, działania doradcze i szkoleniowe, działania informacyjne i publikacje, prezentacje firm na uczelni, poszukiwanie ofert pracy, praktyk i staży absolwenckich, organizacja targów pracy i sesji rekrutacyjnych. W BK udostępniane są m.in.: oferty pracy, praktyk zawodowych, staży zawodowych, oferty stypendialne, publikacje dotyczące rynku pracy w Polsce i na świecie. BK organizuje również cykliczne akcje pomagające studentom poznać warunki wejścia na rynek pracy oraz rozwijać swoje pasje.

Biuro Karier Politechniki Białostockiej

 • ul. Zwierzyniecka 6/1 (D.S nr 4)
 • 15-333 Białystok
 • tel.: +48 85 742 33 22
 • tel./fax: + 48 85 746 97 54
 • e-mail: kariera@pb.edu.pl
 • http://www.facebook.com/biurokarierpb

Biuro Karier Uniwersytetu w Białymstoku

 • ul. M.Skłodowskiej-Curie 14, I piętro, pokój 105
 • 15-097 Białystok
 • tel. 85 745 70 79
 • e-mail: ac-bk@uwb.edu.pl
 • https://www.facebook.com/biurokarieruwb/