+48 85 661 09 33

AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości są jednostkami organizacyjnymi tworzonymi przy współpracy z uczelniami wyższymi, działającymi w celu udzielania pomocy studentom i absolwentomw prowadzeniu działalności gospodarczej, wspierania przedsiębiorczości młodych ludzi, wspieraniaw praktycznych działaniach rynkowych i rozwoju innowacyjności.

Każdy inkubator ma inny zakres usług, jednak większość z nich zapewnia korzystającym umożliwienie prowadzenia własnej działalności przy wsparciu prawnym, szkoleniowym lub lokalowym.

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości mogą wspierać poprzez preinkubację (tzn.wsparciem osób przed założeniem działalności gospodarczej – bez rejestracji działalności gospodarczej w urzędach można działać jako pion inkubatora, korzystając z jego osobowości prawnej) lub inkubację (tzn. wsparcie od momentu rejestracji działalności gospodarczej w postaci pomocy lokalowej, porad prawnych, księgowości, zaplecza biurowego, szkoleń i doradztwa, pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych itp.)

Ideą inkubatorów jest umożliwienie założenia im własnej wymarzonej firmy, przy minimalnych nakładach finansowych. Działanie w inkubatorze jest doskonałym sposobem na zdobywanie przez studentów doświadczenia, wymiany poglądów, nawiązywania znajomości i kontaktów biznesowych.

W Białymstoku działają trzy inkubatory przedsiębiorczości:

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej

  • ul. Zwierzyniecka 10, 15-333 Białystok
  • Rafał Gólcztel. (085) 746 70 09
  • tel kom. 604 990 114
  • email: r.golcz@pb.edu.pl
  • http://inkubator.pb.edu.pl/

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Finansów iZarządzania w Białymstoku

ul. Ciepła 40 lok. 15
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Domu Studenta Uniwersytetu wBiałymstoku nr 1

ul. Żeromskiego 1, II piętro

  • tel: 785 805 004
  • tel: 515 229 807
  • email: aipbialystok@przedsiebiorca.pl
  • http://www.aipbialystok.pl/