+48 85 661 09 33

Politechnika Białostocka

Politechnika jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Ma ponad 60-letnią tradycję i wykształciła tysiące studentów. Rektorem Politechniki Białostockiej od 2012 r. jest prof. dr hab. inż. Lech Dzienis. Politechnika Białostocka to 7 wydziałów, w których ofercie jest 27 kierunków kształcenia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie), 19 kierunków II stopnia (magisterskie) oraz studia doktoranckie. Ofertę dydaktyczną Uczelni uzupełnia bogata oferta studiów podyplomowych prowadzonych na poszczególnych wydziałach.
W roku akademickim 2016/17 na wszystkich kierunkach studiów kształciło się 10 544 studentów.

Przejdź do strony