+48 85 661 09 33

UNIWERSYTET MUZYCZNY Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku jest jedną z nielicznych publicznych Uczelni Wyższych o profilu artystycznym. Na wydziale prowadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia na trzech kierunkach, a do wyboru studenci mają również różne specjalizacje. Pierwszoplanową formą działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej dla szkolnictwa artystycznego oraz ogólnokształcącego stopnia podstawowego i średniego, a także wyższego. Dodatkowa oferta edukacyjna Wydziału skierowana jest do profesjonalnych muzyków – pedagogów, czego wyrazem są organizowane regularnie od wielu lat seminaria specjalistyczne i warsztaty artystyczne, prowadzone przez wybitnych artystów z kraju i zagranicy.

Przejdź do strony