+48 85 661 09 33

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 roku z przekształcenia Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnia jest jedną z największych i najprężniejszych jednostek akademickich w północno-wschodniej Polsce. Rektorem Uniwersytetu w Białymstoku od 2016 r jest dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB.W skład Uniwersytetu wchodzi dziewięć wydziałów, w tym zagraniczny w Wilnie. Zajęcia i wykłady prowadzi około 900 nauczycieli akademickich (ponad 200 to samodzielni pracownicy naukowi). Obecnie uczelnia kształci około 17 000 studentów na 27 kierunkach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Proponuje też bogatą ofertę studiów podyplomowych – prawie 100 rodzajów.

Przejdź do strony