+48 85 661 09 33

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA

Wyższa Szkoła Ekonomiczna jest prywatną, nowoczesną,badawczą i doradcząjednostką edukacyjną,działającą zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz otwartą na potrzeby swojego otoczenia.Misją uczelni jestprzekazanie Studentom najnowszej wiedzy z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej w kraju i na Świecie oraz rozwinięcie w nich umiejętności sprawnego posługiwania się językami obcymi.W ofercie uczelni znajdują się obecnie studia pierwszego i drugiego stopnia następujących kierunków – ekonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy (inżynierskie) oraz od roku akademickiego 2017/2018 rolnictwo i agrobiznes.

Przejdź do strony